Hond als Co-Coach

Mijn drijfveer in het leven is ‘datgene doen waar je ogen van gaan glimmen’. En dat is voor mij de reden geweest om te starten met het werken met de hond als co-coach. Want als er iets is dat het puurste in jezelf naar boven kan laten komen en ervoor kan zorgen dat je ogen meer gaan glimmen, zijn het wel honden. En datgene doen waarvan je ogen meer van gaan glimmen, zijn we daar niet allemaal naar op zoek?

Tijdens het opvoeden van mijn eigen hond Whisper ( Australian Shepherd) en onze vorige hond Yara (afkomstig uit Bulgarije), leerde ik dat je tijdens het samenleven met een hond ook heel erg jezelf kan tegenkomen. Niet alleen leerde ik waar de individuele behoeftes van de hond liggen, maar ook die van mijzelf. Mijn honden leerden me bewust te worden van mijn eigen gedrag en de invloed daarvan op hun gedrag. Door mijn lichaamstaal af te stemmen op de hond, ontstond er wederzijds begrip en werden we een heel sterk team.

Honden zijn bijzondere dieren waar wij heel veel van kunnen leren, als we er open voor staan. Dat maakt dat de hond een waardevolle aanvulling is op coaching sessies. Anders dan wij mensen vaak doen, leven ze in het hier en nu en reageren ze in het moment. Een hond heeft geen vooroordelen en houdt daardoor een eerlijke spiegel voor. Het gedrag of de emotie die je laat zien, wordt gespiegeld door de hond. Zelfs als je je er zelf niet bewust van bent. Honden voelen feilloos aan hoe je in je vel zit en kunnen aan je lichaamstaal en manier van handelen heel veel aflezen. Hiermee leert de hond je om je bewust te worden van je eigen gedrag en lichaamstaal. Honden zijn uiterst puur en geven eerlijke feedback. Aan jou de keuze om er iets of niets mee te gaan doen.

Wanneer we werken met de hond als co-coach, werken we vanuit contact en samenzijn. En dat sluit heel mooi aan bij de visie waarmee ik mijn hondenschool startte een aantal jaren geleden: de naam is niet voor niets ‘hondenschool in contact’. In mijn hondentrainingen begeleid ik eigenaren om de communicatie met hun hond te verstevigen en daarmee een stabielere band van vertrouwen, begrip en duidelijkere communicatie op te bouwen. Tijdens de sessies met een hond als co-coach gaat het om jou als mens.

Als coach ben ik heel open en mensgericht. Ik hou van directe, open communicatie en kan zowel het gedrag van hond als mens lezen en daar direct op inspringen. We gaan kijken naar jouw unieke capaciteiten en valkuilen. Ik heb oog voor jou als mens, jij staat centraal tijdens een coaching sessie en jijzelf bepaalt je eigen grenzen.

Tijdens een coaching sessie gaan we vooral actief aan de slag. De activiteiten die je samen met de hond gaat doen, leren je meer over jezelf en laten je voelen wat op dat moment nodig is. Het gaat om ervaren wat de activiteiten met je doen en bewustwording van je eigen gedrag en emoties. Spiegelen is ervaringsleren, waarbij een bepaald gedrag of patroon uitvergroot wordt. Je krijgt van de hond terug, wat je geeft.
Ik help je om de vertaalslag te maken naar alledaagse situaties, je gedachten en gevoelens op een rijtje te krijgen, patronen te doorbreken en te verwerken wat nodig is. Gezien, gehoord en jezelf begrepen voelen. Dat is waar het in een sessie om draait.

Een coaching sessie kan zowel met een eigen hond, als een hond van de hondenschool.

Daarvoor wordt één van de onderstaande Golden Retrievers ingezet.

 • Jazz: weet precies hoe hij alles op een zo efficiënt mogelijke manier voor elkaar kan krijgen. Een hond met een zacht karakter.
 • Milo: een jonge hond. Ontzettend werkwillig en heeft een enorme will to please.

Hoe ziet een sessie eruit?

 • Een sessie duurt 1 uur.
 • Een coaching sessie vindt plaats bij mij op de hondenschool in Dreischor.
 • Tijdens een sessie gaan we aan de slag met jouw hulpvraag. Heb je geen hulpvraag? Ook dan kan het heel waardevol zijn, door het spiegelen van een hond kun je veel over jezelf leren.
 • Een sessie is er voor jongere en oudere vanaf de leeftijd van 10 jaar.

Wat kan een sessie jou brengen?

 • Meer bewustwording van je eigen gedrag en emoties.
 • Leren over jouw manier van contact maken, leidinggeven en samenwerken.
 • Een sessie kan je helpen met het doorbreken van patronen.
 • Je leert steviger in je schoenen te staan en grenzen aan te geven.
 • Je creëert meer begrip voor jezelf, door de eerlijke spiegel die de hond je voorhoudt.