Missie

Contact tussen mens en hond

Gezien, gehoord en begrepen worden; voor veel mensen is er geen groter geschenk in het leven. Wat betekent dit voor het contact tussen een mens en dier? Honden communiceren namelijk vanuit hun eigen taal. In hoeverre wordt de hond dan gezien, gehoord en begrepen?

Het is mijn missie om de band tussen mens en hond uit te bouwen tot een contact waarin wederzijds vertrouwen, veiligheid en duidelijke communicatie. Dit doe ik door tools aan te reiken waarmee eigenaren bewust worden van hun eigen gedrag en de taal van hun hond. Door je eigen non-verbale communicatie af te stemmen op de taal van hond, ontstaat ruimte waarin eigenaar en hond vanuit verbinding kunnen samenwerken.

Tijdens mijn trainingen zie ik hoe mijn cursisten met andere ogen naar hun hond gaan kijken. Ze leren de hond kennen in hun eigenheid, karakter en taal. Door deze bewustwording kan de hond werkelijk zichzelf zijn. De eigenaar gaat naar de hond kijken vanuit het oogpunt van de hond in plaats vanuit zijn of haar eigen wereldbeeld. Naast gelukkige eigenaren levert dit ook een gelukkige en blije hond op!

 

Wil je meer weten over mij? Lees dan verder.